witaj w galerii – welcome to my gallery

Scroll down for English

Miło mi gościć Cię w galerii zdjęć moich wyrobów z gliny. Znajdziesz tutaj kilka tematycznych podstron odzwierciedlających obszary moich poszukiwań i uzależnień ceramicznych.

Historia

Od dziecka mam zdolności manualne i dużą wyobraźnię.

Początkowo wykorzystywałam je reperując domowe urządzenia. Z czasem uprawianie sportu stało się polem eksperymentalnym – siatkówka, tenis stołowy i ziemny, a w wieku dojrzałym sztuki walki i filozofia wschodu.

Studiowałam architekturę, by później realizować się w projektach domów i wnętrz. To ważny etap, który nauczył mnie myślenia inżynierskiego równolegle do twórczego. Te pryncypia stosuję do dzisiaj w mojej pracy jako ceramik.

Po zamieszkaniu na wsi zrozumiałam, że bycie blisko ziemi, w zgodzie z naturą, czerpanie z otoczenia pełnymi garściami jest tym czego chcę spróbować. Zaczęłam samodzielnie studiować tajniki pracy z gliną szukając środków aby wyrazić siebie.

Ten proces twa, nieprzerwanie uczę się i poszukuję. Interesuje mnie proces, próby, błędy, a wyroby są świadkami moich poszukiwań.

 

Logo

Inicjały „GO” reprezentują dualny charakter mojej aktywności w pracy z gliną. Ażurowe „G” to rzeźby, świetliki i lampy, natomiast organiczne „O” z czerwoną kropką to inspirowana Ziemią ceramika użytkowa.

Po dłuższym okresie pracy z naczyniami użytkowymi zawsze tęsknię do tworzenia form rzeźbiarskich. To jak wyjazd na wakacje, odpoczynek, ładowanie baterii. Jest coś mistycznego w grze światła i cienia na tych ażurach. Oglądane z różnych stron opowiadają inna historię.

Ceramika użytkowa posiada silne cechy naturalne, płynność linii i płaszczyzn, wyrażną fakturę. Szkliwo ma tylko podkreślać te walory i tworzyć warstwę higieniczną dla żywności (wszystkie stosowane szkliwa są przez producenta deklarowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością).

 Wszystkie rzeczy są jednostkowe, wymyślone i wykonane przeze mnie, unikalne.

Życzę radosnego zwiedzania!

English

Welcome to a photo gallery of my ceramics. You will find here several pages of my ceramic interests and addictions.

History

Since childhood I have manual skills and a lot of imagination. At first I used them to repaire home appliances. Over time, sports became an experimental field – volleyball, table tennis, and in mature years martial arts and generally the philosophy of the east. I studied architecture to later implement my knowlege in house and interior design. It was an important period that taught me the technical thinking in parallel with artistic creativity. These principles are still being used in my work as ceramicist today.

Logo

The „GO” initials represent the dual nature of my work. The „G” stands for the sculptures, lanterns and lamps, while the organic „O” with a red dot depicts my, inspired by Earth, functional pottery.

It is interesting how after longer periods of working with functional pieces, I always miss the creation of sculptural forms. Sculpting is like going on vacation, resting, charging my batteries. There is something mystical in the play of light and shadow on these openworks. While viewed from different angles they tell different stories.

My functional ceramics has strong natural features; wavy lines and surfaces, expressive texture. Glaze is there only to emphasize these qualities and also to create a hygienic layer for food (all used enamel are declared by the manufacturer as intended for food contact).

All pieces have been designed and handcrafted by me. They are unique, original, natural, organic.

Enjoy!